facebook pixel

Kako Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb določa glede izročitve nepremičnine? Ali lahko prodajalec izključi svojo odgovornost za zamudo, iz razlogov, ki se nanašajo na potek gradnje, npr. da zaradi hude zime, ni bilo mogoče graditi?

V prodajni pogodbi mora biti določen rok za izročitev nepremičnine kupcu. Prodajalec v razmerju do kupcev ne more izključiti svoje odgovornosti za zamudo z izročitvijo nepremičnine zaradi razlogov, ki se nanašajo na potek gradnje nepremičnine, in sicer ne glede na to ali sam izvaja gradnjo ali gradnjo izvajajo druge osebe po pogodbi s prodajalcem, ali zaradi drugih razlogov, ki izvirajo iz prodajalčeve sfere oziroma iz sfere drugih oseb, ki za prodajalca opravljajo posamezne storitve v zvezi z gradnjo nepremičnine oziroma druge storitve, potrebne za izpolnitev prodajalčeve obveznosti v razmerju do kupcev.