facebook pixel

Kako Zakon o zemljiški knjigi deli vsebino vpisov v zemljiško knjigo? Kaj je predmet stvarnih pravic, ki se vpisuje v zemljiško knjigo?

V zemljiško knjigo se vpisujejo nepremičnine, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic.

Nepremičnine, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, so:

  • zemljiška parcela;
  • objekt oziroma njegov posamezen del, če zakon določa, da je lahko samostojen predmet stvarnih pravic.