facebook pixel

Kakšen je proces prodaje?

  1.  

Po podpisu pogodbe s strani pogodbenih strank (prodajalca in kupca) se navadno plača ara ali del kupnine. Pogodbo se dostavi na FURS, s čimer se prijavi prodaja nepremičnine. Slednji nato na podlagi predložene dokumentacije in izpolnjenih obrazcev v roku 30 dni odmeri davek na promet nepremičnin. Po plačilu odmerjenega davka prodajalec tega plača in se lahko notarsko overi prodajalčev podpis na pogodbi, s čimer je tako izpolnjen pogoj za plačilo preostanka kupnine. Z notarsko overjeno pogodbo se nato kupec vpiše v zemljiško knjigo in postane dejanski lastnik nepremičnine.