facebook pixel

Kakšna je odgovornost za kršitve obveznosti in katere so predpostavke odškodninske odgovornosti?

Odgovornost za kršitev obveznosti je subjektivna oziroma krivdna ter objektivna, kar pomeni, da se dokazuje t.i. obrnjeno dokazno breme.

Vsaka pogodbena stranka je dolžna izpolniti svojo pogodbeno obveznost, neizpolnitev obveznosti pa ima za posledico odškodninsko sankcijo.

Predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odškodninsko odgovornost so:

  • protipravnost;
  • vzročna zveza;
  • nastanek škode.