facebook pixel

Kakšna je razlika med finančnim in poslovnim najemom nepremičnine?

Finančni najem: posebna oblika najema, s katerim leaseingojemalec pride do lastništva z mesečnim odplačevanjem obrokov na določeno dogovorjeno obdobje. Ob podpisu pogodbe o leasingu postane leasingojemalec ekonomski lastnik, ter nanj preide pravica uporabe, po plačilu obveznosti pa postane tudi pravni lastnik za celotno obdobje v naprej.

Poslovni najem: je oblika najema pri kateri predmet najema po plačilu zadnjega obroka najemnine ostane v lasti najemodajalca.