facebook pixel

Kakšna je razlika med najemno in zakupno pogodbo?

V teoriji zakupno in najemno pogodbo razlikujemo: pri najemni pogodbi gre le za uporabo stvari, pri zakupni pogodbi pa tudi za njeno uživanje, torej izkoriščanje njenih odnosov. Z izrazom rabokupna pogodba pa sta zajeti obe pogodbi, med nje pa sodijo še nekatere druge kot npr. pogodba o leasingu. Zakon določa enotna pravila za obe pogodbi, raba pa obsega tudi uživanje stvari (pobiranje plodov), če ni drugače dogovorjeno ali drugače v navadi.