facebook pixel

Kakšne možnosti ima kupec po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, če prodajalec sklene prodajno pogodbo za prodajo stanovanja, še preden so izpolnjeni zakonski pogoji za to, če npr. še ni izdano dokončno gradbeno dovoljenje?

Prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe niti začeti z oglaševanjem prodaje dokler ni izpolnjen tudi poleg vseh ostalih pogojev iz 5. člena Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb pogoj, ki zadeva da prodajalec mora imeti izdano dokončno gradbeno dovoljenje. V kolikor nima gradbenega dovoljenja ne more sklepati prodajne pogodbe. V kolikor bi kupec sklenil pogodbo, bi bila pogodba nična, kajti prodajalec bi kršil Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.