facebook pixel

Kakšne pravice ima ena stranka, če druga stranka ne izpolni svoje obveznosti (neizpolnitev)?

Kršitve pogodbe so lahko:

  • neizpolnitev pogodbe (razveza, pogodbena kazen)

  • nepravilna izpolnitev pogodbe:

    • izpolnitev z zamudo (denar - zamudne obresti; stvari – pogodbena kazen),

    • izpolnitev z napako (stvarne napake, pravne napake).

Pravna posledica neizpolnitve pogodbe je razveza pogodbe zaradi neizpolnitve. Če je dogovorjena pogodbena kazen, se lahko zahteva tudi ta.

Nepravilna izpolnitev z napako ima za posledico odgovornost za stvarne in pravne napake predmeta izpolnitve. Pogodbi zveste stranke tudi ni mogoče siliti, da sprejme izpolnitev z napako.

Posledice izpolnitve z zamudo pa so odvisne od položaja. Če stranka izpolnjuje denarno plačilo, so posledica zamudne obresti. Če stranka izpolnjuje tipično izpolnitveno ravnanje, pa je to pogodbena kazen, če je bila dogovorjena. Seveda pa lahko zamuda pomeni tudi neizpolnitev.

Razdrta pogodba pripelje do kondiciranja – vsaka stranka vrne tisto, kar je na podlagi takšne pogodbe prejela.

V vsakem primeru pa je posledica kršitve pogodbe odškodninska odgovornost.