facebook pixel

Kakšne pravice poznamo v primeru lastništva zemljišča?

Vsebina lastniške pravice ima tri vrste klasičnega upravičenja, ki ga ima lastnik. To je pravica do:

  • posesti stvari;
  • izkoriščanja stvari (zajema pravico do rabe in pridobivanja koristi);
  • razpolaganja s stvarjo (lastniku dovoljuje, da sklepa pravne posle).