facebook pixel

Kakšne so pravne posledice v primeru zamude, če je rok bistvena sestavina?

Če je rok bistvena sestavina pogodbe (fiksni posli) je zamuda pri izpolnitvi hkrati tudi neizpolnitev in zato pride do razveze pogodbe.