facebook pixel

Katere so naloge notarjev, kot oseb javnega prava po Zakonu o notariatu?

V delovno področje notarjev spada:

  • sestavljanje javnih listin o pravnih poslih;
  • sestavljanje javnih listin o izjavah volje in o dejstvih, iz katerih izvirajo pravice;
  • prevzemanje listin v hrambo;
  • prevzemanje denarja in vrednostnih papirjev v hrambo za izročitev tretjim osebam ali državnim organom.

Vloga notarja pri sklepanju pogodb o prometu z nepremičninami je neločljivo povezana z obliko pravnih poslov, vendar ne gre zgolj za obliko. Notariat kot javna služba in notarji kot osebe javnega zaupanja s pravnim svetovanjem ter z objektivnim in neodvisnim pristopom k strankam, kadar te sklepajo pomembne pravne posle, utrjujejo pravno varnost.