facebook pixel

Katere so predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe?

  • Predpostavke glede subjektov (pravna sposobnost, poslovna sposobnost in sposobnost razsojanja),
  • Predpostavke glede vsebine volj (soglasje volj),
  • Predpostavke glede izpolnitvenega ravnanja (dati, storiti, dopustiti, opustiti),
  • Predpostavke glede poslovne podlage (razlog, namen).