facebook pixel

Katere vrednosti nepremičnin poznamo?

Po sprejetju MSOV veljata dve vrsti vrednosti:

  • tržna vrednost;
  • netržna vrednost.

Razlikujeta se predvsem v podlagah za sam izračun vrednosti.

Tržna vrednost: najvišja cena, ki bi jo dosegli na odprtem in konkurenčnem trgu, pri čemer sta kupec in prodajalec racionalna in dobro obveščena - zato tržna vrednost ni enaka tržni ceni, kjer kupec in prodajalec nista popolno obveščena in neodvisna.

Poštena vrednost: cena, ki bi jo dosegli na trgu, pri čemer se niti kupec niti prodajalec ne bi počutila prikrajšanega, ampak bi oba imela občutek, da sta pridobila največ, kar je bilo možno.

Čista prodajna vrednost: tržna vrednost, zmanjšana za stroške pri transakciji - davki, provizije.

Knjigovodska vrednost: neodpisana vrednost.

Najemna vrednost: ocenjena na podlagi donosov iz najemnin.

Vrednost za hipotekarno zavarovanje: osnova za banko, ki odobri kredit.

Zavarovalna vrednost: približek preostale stroškovne vrednosti brez vrednosti zemljišča, torej samo vrednost objekta.

Vrednost za obdavčitev: določi država in uporabi, če prikazana vrednost odstopa.

Likvidacijska vrednost: čista prodajna vrednost zmanjšana za stopnjo uresničitve.

Vrednost pri nadaljnji uporabi: pogoj neprekinjeno obratovanje v prihodnosti, upoštevaje sklenjene posle v prihodnosti - hotel, penzion.

Vrednost pri uporabi: sedanja vrednost prihodnjih donosov.

Investitorjeva vrednost: tržna vrednost + sedanja vrednost prihodnjih donosov + premija za dobro lokacijo.