facebook pixel

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izročitev nepremičnine po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb?

Prodajalec izpolni obveznost izročiti nepremičnino kupcu:

  • ko pridobi uporabno dovoljenje,
  • ko je nepremičnina zgrajena z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi (6. člen), in
  • če mora prodajalec po 21. členu tega zakona določiti upravnika: ko je prodajalec z upravnikom sklenil pogodbo o opravljanju upravniških storitev po SZ-1 in je upravnik prevzel skupne dele stavbe.