facebook pixel

Kdaj je pogodba sklenjena?

Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah, ko dosežeta soglasje volje. V posameznih primerih je soglasje volje lahko doseženo, pogodba pa kljub temu ni veljavna. Gre za tako imenovane primere volje, ko je do soglasja med strankami prišlo na podlagi grožnje, bistvene zmote ali prevare ene izmed strank.