facebook pixel

Kdaj kljub doseženemu soglasju volj ni prišlo do sklenitve pogodbe?

V posameznih primerih je soglasje volje lahko doseženo, pogodba pa kljub temu ni veljavna. Gre za tako imenovane primere volje, ko je do soglasja med strankami prišlo na podlagi grožnje, bistvene zmote ali prevare ene izmed strank.

V kolikor stranki ne dosežeta soglasja volj ali se njuni volji ne ujemata govorimo o t.i. disenzu (neujemanju) volj ali o napakah volje (zmota, prevara in grožnja). Napake volje imajo za posledico razveljavitev pravnega posla – seveda, če le to uveljavljamo.