facebook pixel

Lahko prekinem pogodbo z nepremičninskim posrednikom in kako?

  1.  

Pogodba o posredovanju se sklepa za 9 mesecev. Pogodbo se lahko predčasno prekine v pisni obliki. Nepremičninska družba pa ima pravico zaračunati dejansko nastale stroške po ceniku nepremičninske družbe (oglaševanje, vodeni ogledi nepremičnine itd.), ki pa ne smejo presegati zneska v višini 150 € + 22 % DDV.