facebook pixel

Na kakšen način je možna sprememba solastnine na skupnih delih nepremičnine v etažno lastnino?

Etažni lastniki lahko sklenejo pisni sporazum, da skupni deli postanejo del posameznega dela v etažni lastnini, če je to mogoče. Etažni lastniki pa se lahko sporazumejo tudi o tem, da iz skupnih delov nastane nov posamezen del v etažni lastnini, če je to mogoče. Za vsebino sporazuma se smiselno uporabljajo določila 108. člena SPZ.