facebook pixel

Na kakšen način se glede na vrsto vpisa v zemljiško knjigo, vpisujejo pravice?

Vpisi v zemljiško knjigo so glavni vpisi in pomožni vpisi.

Pravice in pravna dejstva se v zemljiško knjigo vpisujejo z glavnimi vpisi. Drugi podatki, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se vpisujejo s pomožnimi vpisi.