facebook pixel

Na katerem območju sme notar opravljati svoje delo? Kako je s pristojnostjo notarjev, če je predmet pravnega posla ustanovitev hipoteke?

Notar sme opravljati svoje poslovanje za vse območje Republike Slovenije.

Notarske zapise pravnih poslov o ustanovitvi hipoteke na nepremičninah sestavi notar, ki ima sedež notarske pisarne na območju okrajnega sodišča, ki je pristojno za vpis hipoteke v zemljiško knjigo. Če je predmet obremenitve s hipoteko več nepremičnin, ki so vpisane v zemljiških knjigah večih sodišč, je pristojen notar s sedežem pisarne na območju tistega okrajnega sodišča, pri katerem je zemljiška knjiga, v katero je vpisana glavna nepremičnina.