facebook pixel

Obličnost pravnih poslov

Obličnost pravnih poslov zahteva v kakšni obliki mora biti sestavljena pogodba. Obligacijski zakonik jasno določa obličnost  (obliko pogodbe) oz. neobličnost (prosta izbira glede oblike pogodbe).