facebook pixel

Odprava skritih napak in drugi jamčevalni zahtevki

Prodajalec mora v petnajstih dneh od prejema obvestila o napaki pregledati nepremičnino in kupcu v nadaljnjih petnajstih dneh dostaviti obvestilo o vzrokih za napako in o načinu, na katerega namerava odpraviti napako.

Prodajalec mora napako, o kateri je bil obveščen, odpraviti najkasneje v roku dveh mesecev po prejemu obvestila o napaki. Če napaka onemogoča oziroma bistveno ovira normalno uporabo nepremičnine, jo mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

Če prodajalec v roku enega meseca po prejemu obvestila o napaki kupcu ne dostavi obvestila ali če v roku dveh mesecev po prejemu obvestila o napaki, napake ne odpravi, lahko kupec:

  • bodisi vztraja pri zahtevku za odpravo napak,
  • bodisi sam odpravi to napako na stroške prodajalca,
  • bodisi zahteva znižanje kupnine.