facebook pixel

Pogajanja v postopku sklenitve pravnega posla

Pogajanja imenujemo postopek izmenjavanja medsebojnih ponudb, da stranki dosežeta soglasje volje. Pogajanja pred sklenitvijo pogodbe ne zavezujejo in jih lahko vsaka stranka pretrga, kadarkoli hoče, vendar je stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo, odgovorna za škodo, nastalo s pogajanji. Za škodo odgovarja tudi stranka, ki se je pogajala z namenom sklenitve pogodbe, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo. Če se stranki drugače ne sporazumeta, plača vsaka stranka svoje stroške s pripravami za sklenitev pogodbe, skupne stroške pa v enakih delih.