facebook pixel

Povezanost zemljišča in objekta

Načelo povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit - načelo enotnosti nepremičnine) pomeni, pravno povezanost zemljišča in objekta. Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa drugače. Izjemi so: pri gradnji čez mejo nepremičnine, pri etažni lastnini, in pri stavbni pravici.