facebook pixel

Pravila o oglaševanju pri prometu z nepremičninami

Nepremičninska družba mora pri oglaševanju oziroma pri drugih javnih objavah v sredstvih javnega obveščanja oziroma na spletnih straneh, v prostorih nepremičninske družbe ali na drugih mestih, kjer je dovoljeno oglaševanje, v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja, zagotoviti objavo:

  • cene,
  • lokacije,
  • leta izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove;
  • velikost nepremičnine;
  • firme in sedeža nepremičninske družbe.

V kolikor nepremičninska družba oglaša lastno nepremičnino, mora to v oglasu posebej navesti.

Prepovedano je oglaševati npr. z letaki, ki se lepijo na vhode večstanovanjskih stavb, ali letaki, ki se puščajo v nabiralnikih).