facebook pixel

2. Pridobitev dokumentacije

Pred začetkom prodaje se opravi skrben pregled dokumentacije, s katero lastnik nepremičnine razpolaga. V kolikor se ugotovijo določene pomanjkljivosti, se glede teh ustrezno ukrepa, v večini primerov pa je potrebna samo pridobitev fotokopij gradbenega in/ali uporabnega dovoljenja.