facebook pixel

Specifične lastnosti trga nepremičnin

Trg nepremičnin uvrščamo v trg nepopolne konkurence, splošne lastnosti pa so:

  • nestabilnost nepremičnine;
  • omejeno število akterjev na trgu;
  • državna in lokalna regulativa trga;
  • lokaliziranost in segmentacija trga;
  • slaba informiranost.

Nepremičninski trg je splet naravnih mehanizmov:

  • nepremičninski trg je lokaliziran: nepremičnina je neločljivo povezana s svojo lokacijo med posameznimi lokalnimi območji ni navzkrižne cenovne elastičnosti (npr. naraščanje cen nepremičnin v velikih mestnih središčih nujno ne vpliva na ceno nepremičnin v drugem urbanem okolju);
  • prav tako je za nepremičninski trg značilna segmentiranost: glede na uporabnost nepremičnine, na kupce, glede na naložbeno motivacijo;
  • togost nepremičninskega trga: premajhne ali prevelike ponudbe določenega tipa nepremičnin ni mogoče uravnovesiti s tržnimi prijemi in instrumenti (graditev določenih  je dolgotrajno, obraba obstoječih pa skoraj zanemarljiva, zato obstajajo tržna neravnovesja lahko več let);
  • ciklično gibanje nepremičninskega trga: rast cen vodi v še višjo rast cen zemljišč in obratno;
  • trg nepremičnin je sestavljen iz treh ločenih trgov: trgovinskega, pisarniškega in industrijskega trga nepremičnin.