1. Svetovanje in sestava prodajne strategije

Po ogledu vaše nepremičnine skupaj pregledamo vsa, za prodajo pomembna dejstva, jih analiziramo ter na podlagi tega pripravimo terminski in marketinški plan. Vedno smo v stiku s časom za uporabo najnovejših in tržno zanimivih oglaševalskih tehnik. Te nam na eni strani pomagajo pritegniti potencialne kupce, na drugi pa pripomorejo k ustvarjanju primerne predstave o dejanski vrednosti nepremičnine.