facebook pixel

V kakšnem roku morata pogodbeni stranki skleniti glavno pogodbo, če sta sklenili predpogodbo?

Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v šestih mesecih od izteka roka, določenega za njeno sklenitev, če pa ta ni določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščin pogodba morala biti sklenjena.