facebook pixel

V kolikšnem roku mora prodajalec odpraviti skrite napake po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in kakšne možnosti ima kupec, če prodajalec tega ne stori?

Kupec mora prodajalca pisno obvestiti o skritih napakah najkasneje v dveh mesecih, šteto od dneva, ko je napako ugotovil, oziroma v šestih mesecih, če gre za napako v solidnosti gradbe, sicer izgubi pravico sklicevati se na to napako.

V obvestilu mora kupec opisati v čem je napaka in prodajalca pozvati, da jo odpravi.

Šteje se, da je kupec prodajalca o skriti napaki pravočasno obvestil, če je prodajalec obvestilo o napakah prejel v roku dveh mesecev po odkritju napake ali če mu je kupec v tem roku obvestilo o napakah poslal s priporočeno pošiljko.