facebook pixel

Vpliv obrestne mere na kredite za stanovanja in cene stanovanj

Obrestna mera ima odločilen vpliv na kredite. Praviloma se z višanjem obrestne mere niža povpraševanje po kreditih. Problematična je predvsem variabilna obrestna mera. Z nižanjem števila odobrenih kreditov za stanovanja se nižja tudi povpraševanje. Posledično bi se morale znižati cene stanovanj.