facebook pixel

Za katere pravne posle določa Zakon o notariatu, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa?

V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji pravni posli:

  • pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema;
  • pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost;
  • sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju;
  • drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa.

Če zgoraj našteti pravni posli niso sklenjeni v obliki notarskega zapisa, so nični.