facebook pixel

Zakaj se sklepa predpogodba, in kdaj predpogodba veže?

Predpogodba je pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpisi o obliki glavne pogodbe veljajo tudi za predpogodbo, če je predpisana oblika pogoj za veljavnost pogodbe. Predpogodba obvezuje, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe.