facebook pixel

Zakaj sta pri prodaji pomembna čas in kraj izročitve blaga?

Izročitev mora biti opravljena na pravem kraju. Kraj izročitve kot izpolnitveni kraj ima velik praktičen pomen. V tem kraju mora prodajalec opraviti določena dejanja; izročitveni kraj pomeni navezno okoliščino za prehod nevarnosti; tu kupec navadno postane lastnik stvari; v kraju izročitve se pogosto opravi pregled stvari; po izpolnitvenem kraju se lahko določi krajevna pristojnost sodišča; do kraja izročitve nosi stroške prodajalec, potem pa kupec.

Izročitveni čas oziroma rok je pomemben, ker z izročitvijo blaga oziroma potekom časa za izročitev preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari od prodajalca na kupca, plodovi in druge koristi od stvari pripadajo kupcu od dneva, ko bi mu jih bil moral prodajalec izročiti, prodajalec pa nosi posledice dolžniške zamude z izročitvijo, če blaga ne izroči v določenem času oziroma roku.