facebook pixel

Zakup (leasing) nepremičnin v primerjavi s posojilom

V praksi je zelo podobno. Bistvena razlika je v lastništvu nepremičnine. Pri posojilu je lastnik nepremičnine posojilojemalec, banka pa ima hipoteko nad nepremičnino v obliki zastavne pravice. Pri leasingu je pravni lastnik nepremičnine banka, posest (to še ne pomeni, da imam lastninsko pravico – samo pravico fizične uporabe, ne pa lastništva) nad nepremičnino pa ima dolžnik leasinga.