facebook pixel

Zaznamba vrstnega reda

V splošnem lahko za zaznambe vrstnega reda ugotovimo, da varujejo vrstni red pridobitve ter prenehanja pravic. Posebej pomembne so zaznambe vrstnega reda za pridobitev pravic, saj se na ta način zavaruje bodoča pridobitev pravic. Posebne pozornosti sta v tej zvezi deležni zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice in zaznamba vrstnega reda za pridobitev hipoteke.

Poleg omejenih dveh zaznamb vrstnega reda, ureja ZZK-1 še zaznambo vrstnega reda za izbris, prenos hipoteke, zaznambo vrstnega reda za pridobitev stavbne pravice in zaznambo vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine.