facebook pixel

Zemljiškoknjižno dovolilo

Zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) je izrecna in nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen.